Bảo Hiểm

Hãy share để mọi người cùng biết:

Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm

Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm

Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy đinh tại nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một sô chính sách phát triển thủy sản.

Xem thêm
Từ 10/8/2015, Thông tư 97/2015/TT-BTC về đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Từ 10/8/2015, Thông tư 97/2015/TT-BTC về đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Chính sách bảo hiểm mới có hiệu lực từ tháng 8, Theo đó, sửa đổi Phụ lục 3 về mẫu văn bản xác nhận đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ban hành kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC theo Phụ lục đính kèm.

Xem thêm
Cách tính lương làm thêm giờ - làm vào ban đêm

Cách tính lương làm thêm giờ - làm vào ban đêm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Xem thêm
 Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới nhất năm 2015

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới nhất năm 2015

Trong năm 2015 mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 như sau:

Xem thêm
Bảo Hiểm Bảo Hiểm

10/ 10 - 3289 phiếu bầu