Kế toán thuế

Hãy share để mọi người cùng biết:

Giải pháp kế toán hoàn hảo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp kế toán hoàn hảo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Để vượt qua khủng hoảng đòi hỏi các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ phải chọn con đường đi an toàn cho doanh nghiệp mình qua việc tiết kiệm chi phí với hệ thống kế toán hiệu quả.

Xem thêm
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán

Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán

Công văn số 1728/TCT-KK ngày 07 tháng 05 năm 2015 của tổng cục thuế hướng dẫn về xử phạt vi phạm không đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế. Công văn số 1211/TCT-CS ngày 06 tháng 04 năm 2015 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt nộp muộn báo cáo sử dụng hóa đơn. Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 của bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính kế toán.

Xem thêm
Tóm tắt định hướng đổi mới chế độ kế toán DN ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Tóm tắt định hướng đổi mới chế độ kế toán DN ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế, ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính đã ban hành 2 Thông tư quan trọng là Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế QĐ15 và Thông tư 202/2014/TT-BTC. Một số điểm đổi mới trong 2 Thông tư như sau:

Xem thêm
Kế toán thuế Kế toán thuế

10/ 10 - 3293 phiếu bầu