Nghiệp vụ kế toán

Hãy share để mọi người cùng biết:

Hướng dẫn xây dựng và phân tích chi phí định mức

Hướng dẫn xây dựng và phân tích chi phí định mức

Phân tích hoạt động kinh doanh phải cố gắng lượng hoá bằng cách dựa trên những dữ liệu được thu thập (ngành thống kê) xây dựng thành các phương trình (ngành toán học kinh tế ) để kiểm chứng tính xác thực của lý thuyết và những sai biệt do các yếu tố không nhìn thấy, không thể giải thích khác (ngành kinh tế lượng) trước khi sử dụng chúng để phân tích dự báo.

Xem thêm
Doanh thu

Doanh thu

Xác định doanh thu tính thuế Theo quy định tại điểm 1 Điều 5 thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính

Xem thêm
Chi phí doanh nghiệp

Chi phí doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn phát sinh rất nhiều chi phí bên ngoài, việc tập hợp sắp sếp, phân loại các chi phí cho chính xác là vô cùng quan trọng để có được những thông số chính xác giúp phản ánh đúng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm
Nghiệp vụ kế toán Nghiệp vụ kế toán

10/ 10 - 3298 phiếu bầu