Thuế GTGT

Hãy share để mọi người cùng biết:

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 hướng dẫn thuế  GTGT

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 hướng dẫn thuế GTGT

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 hướng dẫn thuế GTGT do Bộ tài chính ban hành ngày 26/5/2015

Xem thêm
Thông tư 26/2015 Bổ sung sửa đổi thuế mới nhất.

Thông tư 26/2015 Bổ sung sửa đổi thuế mới nhất.

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Xem thêm
Thuế GTGT Thuế GTGT

10/ 10 - 3290 phiếu bầu