Thuế TNCN

Hãy share để mọi người cùng biết:

Điểm mới về thuế Thu nhập cá nhân và Giá trị gia tăng 2015

Điểm mới về thuế Thu nhập cá nhân và Giá trị gia tăng 2015

Ngày 15/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:

Xem thêm
Công văn 7850 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2014/2015

Công văn 7850 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2014/2015

Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 7850 hướng dẫn Việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (QTT TNCN) năm 2014 và cấp mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc (NPT).

Xem thêm
Thuế TNCN Thuế TNCN

10/ 10 - 3290 phiếu bầu