TIN THUẾ

Thuế GTGT

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 hướng dẫn thuế  GTGT

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 hướng dẫn thuế GTGT

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 hướng dẫn thuế GTGT do Bộ tài chính ban hành ngày 26/5/2015

Thuế TNCN

Điểm mới về thuế Thu nhập cá nhân và Giá trị gia tăng 2015

Điểm mới về thuế Thu nhập cá nhân và Giá trị gia tăng 2015

Ngày 15/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:

Hóa đơn GTGT

Cách xử lý trong trường hợp hóa đơn bị mất, hỏng, cháy

Cách xử lý trong trường hợp hóa đơn bị mất, hỏng, cháy

Trả lời công văn số 46613/CT-QLAC ngày 20/7/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị hướng dẫn hồ sơ mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: