Về chúng tôi

Thương hiệu Bắc Việt

Bắc Việt - Bền vững cùng phát triển

Bắc Việt - Bền vững cùng phát triển

Thương hiệu Bắc Việt ra đời từ năm 2006 đến nay đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán tại TPHCM. Với phương châm Khởi nghiệp thành công - Vững mạnh phát triển Băc Việt luôn nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện mình mọi ngày.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Kế toán Bắc Việt thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin dữ liệu cá nhân của các khách hàng của mình thông qua Website http://www.ketoanbacviet.vn/ Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ quyền lợi của mình khi sử dụng website này. Bắc Việt đưa các cam kết dưới đây phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy trình dịch vụ

Quy trình dịch vụ cơ bản

Quy trình dịch vụ cơ bản

Quy trình tiếp nhận yêu cầu và tư vấn về các dịch vụ do Bắc Việt đang cung cấp. Nội dung cơ bản từng bước...